VÅRA TJÄNSTER


Vi gör dig gärna en tjänst med bokföring, bokslut, deklarationer och allt annat inom ekonomi och administration.
Omtanke om dig och ditt företag är viktigt för oss.

LÖPANDE BOKFÖRING

Lämna den löpande bokföringen för bearbetning varje månad eller boka tid för att få det utfört direkt på plats i egen dator.

LÖNEHANTERING

Lönebesked görs utifrån tidrapportering. Banklista för utbetalning sänds i god tid före utbetalningstillfället.

DEKLARATIONER

Varje månad gör vi en skattedeklaration innehållande moms, personalskatter, sociala avgifter och preliminärskatt för ert företag. Efter upprättat årsbokslut lämnar vi även den årliga inkomstdeklarationen. Uppgifterna till Skatteverket lämnas elektroniskt.

BOKSLUT / ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning med bilagor och underbilagor upprättas en gång per år. Vi upprättar även periodbokslut vid behov. Revision sker i samarbete med auktoriserade revisorer (om bolaget har revisionsplikt).


STARTA FÖRETAG

Vill du starta och registrera ett företag? Vi hjälper dig att starta din verksamhet. Vi arbetar med alla företagsformer - Aktiebolag, Handelsbolag, Kommanditbolag och enskild verksamhet. 


ÖVRIG ADMINISTRATION

Vi hjälper dig och ditt företag med det mesta inom ekonomi och administration -  skrivelser till Skatteverket, ändra styrelse , upprätta avtal m.m. m.m