OM OSS


RSR Ekonomi & Redovisning AB:s verksamhet grundlades 1991 
Sedan dess
 har vi arbetat med att hjälpa människor att driva företag. Vi har fungerat som en ekonomiavdelning och utfört ekonomiska och administrativa tjänster åt ägarledda företag i olika branscher och av varierande storlek. Vi är idag 5 medarbetare som utför redovisningtjänster och mycket annat åt små och medelstora företag.

Vårt arbete syftar till att skapa ekonomisk trygghet åt våra kundföretag i en värld som ständigt förändras.

Vår strävan är därför alltid att 
- utföra vårt arbete med tillräcklig kunskap och erfarenhet
- utföra vårt arbete på ett framåtblickande sätt
- utföra vårt arbete med omtanke om våra kundföretag

VÅRA MEDARBETARE

Raimo Roiha
VD, Redovisningskonsult

Reza Seifi

Redovisningsekonom

Linda Dawood

Redovisningsekonom

Här publicerar vi vår nästa medarbetare

Hana Weldesenbet
Redovisningsekonom

Judy Kanj
Redovisningsekonom