OM OSS


RSR Ekonomi & Redovisning AB:s verksamhet grundlades 1991 
Sedan dess
 har vi arbetat med att hjälpa människor att driva företag. Vi har fungerat som en ekonomiavdelning och utfört ekonomiska och administrativa tjänster åt ägarledda företag i olika branscher och av varierande storlek. Vi är idag 5 medarbetare som utför redovisningtjänster och mycket annat åt små och medelstora företag.

Vårt arbete syftar till att skapa ekonomisk trygghet åt våra kundföretag i en värld som ständigt förändras.

Vår strävan är därför alltid att 
- utföra vårt arbete med tillräcklig kunskap och erfarenhet
- utföra vårt arbete på ett framåtblickande sätt
- utföra vårt arbete med omtanke om våra kundföretag

VÅRA MEDARBETARE

Anna Nilsson, VD                                                        Redovisningskonsult                    

Maria Helg                                                     Redovisningsekonom

Cecilia Larsson

Redovisningsekonom

Lale Celebi

Lale Celebi

Redovisningsekonom

Maria Helg

Linda Dawood
Redovisningsekonom