OM OSS


Ekonomichefen RSR AB med vårt varumärke RSR Ekonomi & Redovisning grundades i början av år 1991.
Sedan dess -
under 26 år- har vi arbetat med ekonomiska och administrativa tjänster åt ägarledda företag i olika branscher och av varierande storlek. Vi är idag 4 medarbetare som utför redovisningtjänster och mycket annat åt små och medelstora företag.

Vårt arbete syftar till att skapa ekonomisk trygghet åt våra kundföretag i en föränderlig värld.

Vår strävan är därför alltid att 
- utföra vårt arbete med tillräcklig kunskap och erfarenhet
- utföra vårt arbete på ett framåtblickande sätt
- utföra vårt arbete med omtanke om våra kundföretag

VĂ…RA MEDARBETARE

Raimo Roiha
VD, Redovisningskonsult

Ewa Halvarsson

Redovisningskonsult

Linda Ademi
Redovisningskonsult,vd-sekreterare

Cecilia Larsson
Redovisningskonsult