OM OSS


Ekonomichefen RSR AB med vårt varumärke RSR Ekonomi & Redovisning grundades i början av år 1991.
Sedan dess -
under 29 år- har vi arbetat med ekonomiska och administrativa tjänster åt ägarledda företag i olika branscher och av varierande storlek. Vi är idag 5 medarbetare som utför redovisningtjänster och mycket annat åt små och medelstora företag.

Vårt arbete syftar till att skapa ekonomisk trygghet åt våra kundföretag i en föränderlig värld.

Vår strävan är därför alltid att 
- utföra vårt arbete med tillräcklig kunskap och erfarenhet
- utföra vårt arbete på ett framåtblickande sätt
- utföra vårt arbete med omtanke om våra kundföretag

VÅRA MEDARBETARE

Raimo Roiha
VD, Redovisningskonsult

Linda Ademi

Redovisningskonsult, VD-sekreterare

Linda Dawood

Redovisningsekonom

Här publicerar vi vår nästa medarbetare

Hana Weldesenbet
Redovisningsekonom

Judy Kanj
Redovisningsekonom